Grafički dizajn, dizajn promo materijala i priprema za tisak

Animus Studio uz uslugu izrada web stranica, te usluga dizajn web stranica, nudi klijentima mogućnost da na jednom mjestu ostvare i druge usluge iz grafičke domene kao:

  • dizajn plakata, letaka, kataloga, posjetnica, memoranduma …
  • dizajn logotipa (osnovni paket uključen u svaku ponudu za izradu kompletne web stranice)
  • priprema za tisak, priprema za tisak iz Vašeg materijala/dizajna
  • izrada i tisak na promo materijale kao privjesci, olovke, kalendari
  • organizacija tiska Vašeg naručenog materijala